Tagged: Data Structure & Algorithm

[Knapsack Problem + Recursion] ไข่ไก่ ผักบุ้ง และ วุ้นเส้น … ทำยังไงให้ได้ 87 บาท ?

บล๊อกนี้มีที่มาจากการที่ผู้เขียนไปอ่านกระทู้ เรื่องเล่าจาก MK สุกี้ 8คน 87บาท มา แล้วมาเห็นเพจ “วิทย...