Category: review

สิ่งของ ประสบการณ์ ที่เที่ยว และอื่นๆ ที่ผ่านการใช้/ไปมาแล้ว .. ก็อยากเล่าทิ้งไว้ว่าไปเจออะไรมาบ้าง

จบคณะสายคอมทำไมเขียนโปรแกรมไม่ได้? เพราะมหาลัยไม่ได้สอนเราเขียนโปรแกรมรึเปล่า!

บล็อกนี้เกิดขึ้นเพราะมีประเด็นดราม่า มีคนมาโพสต์ต่อว่าคณะที่เราเรียนจบมา ว่าหลักสูตรล้มเหลวมากๆ อย่า...

[ทริป] @Singapore ~ again! อีกครั้งและอีกครั้งกับสิงคโปร์ 2015

สิงคโปร์เป็นประเทศที่เราเคยไปมาครั้งหนึ่งตอนเด็กๆ และจำมันไม่ได้แล้ว แต่เมื่อปีที่แล้วเพิ่งมีโอกาสไป...