รวมเรื่องราวฉบับอยากเขียน by Ta

บทความชุด

developer

บทความชุด: Functional Programming

รวมเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแนว Functional และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- FP 01: บทนำ, ก้าวแรกสู่โลกแห่ง Functional Programming
- FP 02: Function คืออะไร, ในมุมมองของโปรแกรมเมอร์สาย Imperative

Category Theory


Lambda Calculus

developer

บทความชุด: JavaScript/Fundamental for beginner

รวมเนื้อหาการใช้ภาษา JavaScript สำหรับมือใหม่ ตั้งแต่หลักการ แนวคิด การทำงานกับเว็บทั้งฝั่งclient-server library&frameworkที่น่าสนใจ จนถึงมาตราฐานการเขียนแบบใหม่ ES6 (ECMAScript6)

developer

บทความชุด: All About Object-Orient Programming

รวมบทความเจาะลึกเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ตั้งแต่แนวคิด วิธีการใช้งาน ตัวอย่างและหลักการใช้ต่างๆ เช่น S.O.L.I.D หรือการใช้ Design Pattern

developer

บทความชุด: สอนเขียนโปรแกรม ภาษาซี สรุปพี่ต้า 2nd Edition

รวมบทความชุดสอนเขียนโปรแกรมฉบับมือใหม่ด้วยภาษาซี บทความชุดนี้เป็นการเอา "สรุปพี่ต้า" ที่เคยเขียนมานานมากแล้ว จนเนื้อหาไม่ค่อยอัพเดทเท่าไหร่ มารีไรท์ใหม่อีกครั้ง

developer

บทความชุด: Computer Architecture and Organization

บทความนี้แปลจากวีดีโอรายวิชา Introduction to Computer Architecture
บรรยายโดย อาจารย์ชัยวัฒน์ สุเมธพงศ์ (ICT มหิดล)

บทความล่าสุด

Category Theory (for Programmer!): บทนำ~จากคณิตศาสตร์สู่ภาษาโปรแกรม

ทฤษฎีแคตากอรีเป็นหนึ่งในสาขาของวิชา Mathematics ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต่อมาถูกเอามาใช้เป็นหลักการออกแบบภา...

Variable (1) – ตัวแปรคืออะไร และ การคำนวณในภาษา C ทำยังไง

เครื่องคอมพิวเตอร์ แปลตรงตัวเลยคือเครื่องสำหรับคำการคำนวณหรือประมวลผลลัพธ์ออกมา โดยเน้นไปที่การคิดเล...

Algorithm (2) – อัลกอริทึมในมุมมองของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ไม่มีสมอง! แม้ว่าเราอาจจะเคยใช้โปรแกรมฉลาดๆ เช่น เสิร์จ Google แล้วมันแสดงผลลัพธ์การค้นหา...

Tools โปรแกรมสำหรับการเขียนภาษาซี (2) – คอมไพล์เองด้วย cmd

ปกติเราจะใช้งานคอมพิวเตอร์ในโหมด GUI หรือ Graphic User Interface ก็คือโหมดที่แสดงผลแบบกราฟิกสวยๆ แต่...