Tagged: Shutter Speed

มือใหม่หัดถ่ายรูป – ตอนที่ 3 จากแสงสู่เซ็นเซอร์ กล้องบันทึกภาพยังไงนะ

จาก ครั้งที่แล้วเราพูดเรื่องการทำงานของกล้องคร่าวๆ กันแล้ว มาครั้งนี้ก็จะขอเจาะลึกลงไปอีกหน่อย เพราะ...