Category: developer

อยากเขียนโปรแกรม เริ่มยังไงดี? – ตอนที่ 1 ทฤษฎีของการ “คิด”

อยากเขียนโปรแกรม เริ่มยังไงดี? – ตอนที่ 1 ทฤษฎีของการ “คิด”

ตอนเด็กๆ เราเคยดูหนัง… หลายเรื่องเลยที่มันจะมีฉากที่พวกตัวเอกบางคน นั่งหน้าคอมพิวเตอร์คอยสนับสนุนก...