Category: developer

compiler – ตอนที่ 4.2 (ต่อ) Grammar ไวยากรณ์ภาษา ทำยังไงให้คอมมันรู้ว่าประโยคที่พิมพ์แปลว่าอะไร

compiler – ตอนที่ 4.2 (ต่อ) Grammar ไวยากรณ์ภาษา ทำยังไงให้คอมมันรู้ว่าประโยคที่พิมพ์แปลว่าอะไร

อ่านตอนก่อนหน้านี้ได้ที่ #Compiler *** บทนี้จะต่อจากบล๊อกที่แล้ว compiler – ตอนที่ 4.1 Grammar ไวยาก...

compiler – ตอนที่ 4.1 Grammar ไวยากรณ์ภาษา ทำยังไงให้คอมมันรู้ว่าประโยคที่พิมพ์แปลว่าอะไร

compiler – ตอนที่ 4.1 Grammar ไวยากรณ์ภาษา ทำยังไงให้คอมมันรู้ว่าประโยคที่พิมพ์แปลว่าอะไร

อ่านตอนก่อนหน้านี้ได้ที่ #Compiler จากบทความที่แล้ว เรารู้กันแล้วว่าคอมไพเล่อร์จะทำงานด้วย 3 ขั้นตอน...

ก่อนจะทำให้โปรแกรมฉลาดได้ โปรแกรมเมอร์ต้องฉลาดก่อน

ก่อนจะทำให้โปรแกรมฉลาดได้ โปรแกรมเมอร์ต้องฉลาดก่อน

ตามหัวข้อเลย วันนี้ขอยกหัวข้อที่เราชอบบอกกับรุ่นน้องหรือนักเรียนที่เรียนเขียนโปรแกรมด้วย… ก่อนจะทำ...