Tagged: Singapore

[ทริป] @Singapore ~ again! อีกครั้งและอีกครั้งกับสิงคโปร์ 2015

สิงคโปร์เป็นประเทศที่เราเคยไปมาครั้งหนึ่งตอนเด็กๆ และจำมันไม่ได้แล้ว แต่เมื่อปีที่แล้วเพิ่งมีโอกาสไป...