Category: developer

บทนำฉบับรวบรัด! ความรู้พื้นฐานก่อนเริ่มเขียนโปรแกรม

คนที่กำลังเริ่มศึกษาการเขียนโปรแกรม เวลาหาหนังสือมาอ่านหรือเรียนในห้อง อาจจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเนื้...