Category: developer

Algorithm (1) – ขั้นตอนวิธี หัวใจสำคัญของการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักรที่สร้างขึ้นมาเพื่อ “แก้ปัญหา” ให้กับพวกเรา แต่คอมพิวเตอร์จะแก้ปัญหาไม่ได้...

รู้จักกับตัวแปลภาษา Compiler และ Interpreter

ในบทที่แล้วเราพูดถึงภาษาโปรแกรมกันไปคร่าวๆ เราคุยกันถึงการที่เราจะเขียนชุดคำสั่งเพื่อสั่งงานคอมพิวเต...

บทนำฉบับรวบรัด! ความรู้พื้นฐานก่อนเริ่มเขียนโปรแกรม

คนที่กำลังเริ่มศึกษาการเขียนโปรแกรม เวลาหาหนังสือมาอ่านหรือเรียนในห้อง อาจจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเนื้...